Giới thiệu về Khoa Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng

CMP – Điều dưỡng là một nghề nghiệp có nhiệm vụ chính là tham gia vào việc điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh. Đây là một vị trí không thể thiếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nói riêng và hệ thống y tế nói chung

  1. Chương trình đào tạo

– Tổng số tín chỉ đào tạo:

– Thời gian thực hành tại trường:

– Thời gian thực hành tại bệnh viện, trung tâm y tế…:

 

 

  1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức chuyên môn:

+ Hiểu được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế;

+ Nắm vững kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh;

+ Hiểu rõ các kiến thức về chuyên môn về lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, sơ cứu và cấp cứu ban đầu;

+ Hiểu rõ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+ Có kiến thức về các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;

+ Nắm vững các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;

+ Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn

Kỹ năng cứng:

+ Tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;

+ Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh. … Theo dõi và báo cáo được những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc;

+ Nhận định được tình trạng người người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;

+ Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;

+ Thực hiện được các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh;

+ Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chẩn đoán, điều trị;

+ Thực hiện được việc sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc được người bệnh hấp hối, giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;

+ Hướng dẫn được cho người bệnh, người nhà bệnh nhân cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;

+ Phổ biến được những kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân;

+ Tham gia hướng dẫn, huấn luyện được cho nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại đơn vị;

+ Thực hiện được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+ Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;

+ Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện được quy trình điều dưỡng;

+ Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

+ Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

+ Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng mềm:

+ Có khả năng giao tiếp, viết, trình bày, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.

+ Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.

+ Xây dựng được kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.

+ Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm

  1. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm tromg lĩnh vực đào tạo.

  1. Cơ hội bọc bổng

–    Có cơ hội nhận học bổng trong suốt quá trình học tập

–    Có nhiều cơ hội tham gia các khóa học trao đổi, khóa học ngắn hạn tại các trường đại học tại Hàn Quốc.

  1. Cơ hội việc làm

+ Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.

+ Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.