Các đơn vị trực thuộc

Các Trung tâm trực thuộc

1. Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà hành chính Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

Số 18, ngõ 193 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Giám đốc: Lê Đắc Chiến

Phó giám đốc: Nguyễn Huy Hải – Lê Đắc Thắng.

2. Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà hành chính Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

Số 18, ngõ 193 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Giám đốc: Trần Văn Thắng

3. Viện Quốc tế German Edu.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà hành chính Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

Số 18, ngõ 193 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Viện trưởng: Đỗ Văn Khuê

Hành chính – Văn phòng: Nguyễn Khánh Hường