Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

I- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

* Thường trực HĐQT:

1- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT

2- Ông Nguyễn Huy Oanh – Phó chủ tịch HĐQT

3- Ông Vũ  Xuân Trung – Ủy viên

II- BAN GIÁM HIỆU:

1- TS.Nguyễn Huy Oanh –  Hiệu trưởng.

2- ThS.Lê Minh Tiến – Phó Hiệu trưởng

3- ThS. Nguyễn Đức Bái  – Phó hiệu trưởng

4. TS.Nguyễn Tuấn Anh  – Phó hiệu trưởng

III- BAN CỐ VẤN CHUYÊN MÔN:

1- TS. Lê Thanh Sơn

IV- ĐOÀN THỂ:

1- Công đoàn:

– Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Vũ Nhật Anh

– Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Hồng Dân, Nguyễn Linh Chi

2- Đoàn thanh niên:

– Bí thư: Đ/c Phùng Thị Thu Trang

– Phó bí thư: Cao Quỳnh Anh

– Ủy viên BCH: Bùi Lương Đạt.

V- CÁC PHÒNG/BAN/KHOA CHỨC NĂNG:

1- Các khoa chuyên môn gồm:

 • Khoa Dược
 • Khoa Điều dưỡng
 • Khoa Chăm sóc sắc đẹp
 • Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc.
 • Khoa Hợp tác quốc tế

2-  Các phòng chức năng, gồm:

 • Phòng Quản lý đào tạo
 • Phòng Tổ chức- Hành chính;
 • Phòng Công tác sinh viên;
 • Phòng Tài chính – Kế toán;
 • Phòng Kiểm định hợp tác;
 • Phòng Công tác học sinh – sinh viên;
 • Phòng Truyền thông
 • Thư viện.

3- Các Bộ môn trực thuộc, gồm: Bộ môn Khoa học cơ bản – Chính trị – Pháp luật