HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022

CMP – Ngày 16/12/2022 đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác Giáo dục nghề nghiệp cho các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm 2022

Với nội dung chủ yếu liên quan đến Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ trong các cơ sở GDNN; Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản QPPL mới về GDNN

 

Bài viết liên quan