Lịch công tác tuần 1 tháng 8 từ ngày 3/8/2020 đến ngày 9/8/2020

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 1: Từ ngày 3/8 đến 9/8

TT

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020

1

09:00

Họp giao ban

Hội đồng quản trị

Ban giám hiệu

Trưởng các đơn vị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hiệu trưởng

Văn phòng trường

2

14:00

Họp công tác tuần

(Họp riêng từng phòng/ban)

Ban giám hiệu

Trưởng các đơn vị

Phó hiệu trưởng

Văn phòng trường

Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

1

Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

1

Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020

1

10:00

Lễ ký kết hợp tác với BKT Education

Đại diện Ban giám hiệu

Phòng Tuyển sinh

Phòng Truyền thông

Đại diện BKT

Phó hiệu trưởng

ThS. Lê Minh Tiến

Văn phòng trường

2

14:00

Họp trực tuyến với đại diện Đài Loan về ngành Chăm sóc sắc đẹp

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng

ThS. Lê Minh Tiến

Văn phòng trường

Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020

1

14:00

Họp triển khai đào tạo trực tuyến

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Huy Oanh

                                                          

Link chi tiết: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Bài viết liên quan