Nếu muốn hấp dẫn doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, Nhà trường phải tự đổi mới chính mình.

CMP – Nhà trường phải tự đổi mới chính mình, từ nhận thức cho đến tất cả các khâu trong nhà trường để cho thấy sức hấp dẫn của Nhà trường với doanh nghiệp.

Đòi hỏi của Nhà trường hay thích dùng từ là “đề xuất, đề nghị” là các bạn sinh viên cần thứ nhất là kỹ năng nghề, các bạn đã được đào tạo đúng chuyên môn, khả năng thực tế của các bạn rồi, nhưng các bạn còn cần phải đam mê trong lĩnh vực nghề nghiệp đó.

Một kỹ năng nữa chúng tôi rất cần là sự linh hoạt kỹ năng số CMCN 4.0. Tiếp theo là kỹ năng ngoại ngữ bây giờ là yếu tố then chốt.  

Yếu tố then chốt nữa là khả năng làm việc nhóm. Có làm việc nhóm rồi thì sẽ sự tự chủ. Nhà trường luôn quan niệm một cải tiến nhỏ sẽ làm nên hiệu quả lớn, ngày nào cũng nghĩ từng việc, không có mô-típ cứng nhắc, do đó đòi hỏi sinh viên phải có khả năng linh hoạt xử lý. 

Nhà trường đào tạo liên tục, các bạn sinh viên có thể mắc lỗi nhưng cơ hội chỉ có 2 lần sai là một lần nhắc nhở rồi, phải cải tiến. Và sự cải tiến đó chính là sự cam kết của doanh nghiệp cũng như người lao động.Cái Nhà trường đòi hỏi là sự tuân thủ, sự tận tâm nhưng lại tự chủ. Một tư duy chúng tôi thiết lập được để làm nên thành công của doanh nghiệp mình chính là việc quy hoạch chuẩn bị và cuối cùng thực hiện. 

Khi làm việc có hệ thống cần quy hoạch tất cả các bước thực hiện, chuẩn bị điều kiện một cách tối ưu thì khi thực hiện sẽ thuận lợi. Một giờ để quy hoạch đánh giá bằng 5 giờ để chuẩn bị, 1 giờ chuẩn bị đánh giá hơn 5 giờ của sự thực hiện. Không có quy hoạch, chuẩn bị tốt thì khi thực hiện chúng ta sẽ suốt ngày phải chạy theo những điều vô ích. 

Phong cách làm việc của các doanh nghiệp thực sự giúp nhà trường đào tạo nên lớp sinh viên có một tinh thần làm việc, sự đổi mới, hòa nhập rất nhanh, tuân thủ rất tốt. Vì vậy, chính bản thân các bạn sinh viên sẽ mong muốn là hết thời gian thử việc sẽ được đào tạo một năm nữa. Và Nhà trường rất mong muốn doanh nghiệp hỗ trợ các bạn sinh viên và luôn dang rộng vòng tay đón các bạn sinh viên tại doanh nghiệp đã được thực hành thực tập. 

Nhà trường phải tự đổi mới chính mình từ nhận thức cho đến tất cả các khâu trong nhà trường để cho thấy sức hấp dẫn của mình với doanh nghiệp. 

Sự hấp dẫn đó nằm ở chỗ Nhà trường phải có một đội ngũ giảng viên tốt, phải chứng minh cho doanh nghiệp thấy sản phẩm đào tạo của Nhà trường là sinh viên tốt nghiệp ra trường người ta sử dụng được ngay, nếu có đào tạo bổ sung thì càng ít càng tốt. Qua hết một thời gian quá độ, các năm gần đây Nhà trường bắt đầu hợp tác được với một loạt doanh nghiệp lớn, trong đó những doanh nghiệp tham gia sâu vào hoạt động chung của nhà trường từ thiết kế, chỉnh sửa chương trình rồi trong các khâu đào tạo, đánh giá đầu ra. 

“Muốn hấp dẫn doanh nghiệp, nhà trường phải tự đổi mới chính mình”
 

Đặc biệt trong Luật Giáo dục có tuyên bố rằng doanh nghiệp được miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tất cả các khoản chi cho hoạt động đào tạo của doanh nghiệp và khi doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp với các cơ sở GDNN. Ví dụ chi phí cho nguyên nhiên vật liệu, cho việc doanh nghiệp tổ chức đào tạo cho người học, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, chi phí hỗ trợ, phụ cấp cho người học, chi phí trả lương cho người hướng dẫn, chi phí tài liệu, v.v…, toàn bộ được tính vào khấu trừ thu nhập trước thuế, tức là được miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra khi doanh nghiệp nhập khẩu những máy móc thiết bị mà Việt Nam không có phục vụ cho quá trình đào tạo tại doanh nghiệp thì được miễn thuế xuất nhập khẩu thậm chí thuế giá trị gia tăng nếu trong quá trình học người học làm ra sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan