[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 16/CT-TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT COVID – 19

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

Số: 05 /TB-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Vv Thực hiện Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

    Kính gửi:   – Toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Y – Dược Cộng Đồng;

                       – Các Trung tâm, Viện cùng các đơn vị sử dụng csvc của Nhà trường

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang có những diễn biến rất phức tạp làm hơn 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế – xã hội của đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như các chỉ đạo hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, các Sở, Ban, Ngành về việc thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Trường Cao đẳng Y-Dược Cộng Đồng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trưc thuộc Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng được nghỉ làm việc tại Trường kể từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Sau ngày 15/4/2020 Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian làm việc trở lại.
  2. Trong thời gian nghỉ và làm việc tại nhà, tất cả các cán bộ Nhà trường phải tuân thủ theo mọi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, cùng các Sở, Ban, Ngành: Chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.
  3. Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Để việc triển khai phòng chống dịch Covid – 19 hiệu quả, đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên các Trung tâm, Viện cùng các đơn vị sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định trên để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và người xung quanh mình.

Trân trọng cám ơn!

 

Nơi nhận:

 – Như thông báo;

– HĐQT, BGH (để b/c);

 – Lưu VT,HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

      TS. Nguyễn Huy Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan