Thông báo Tuyển dụng Giảng viên năm 2020

CMP – Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng thông báo tuyển dụng Giảng viên các ngành Tiếng Hàn Quốc và Chăm sóc sắc đẹp năm 2020

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG BÁO
Tuyển dụng Giảng viên năm 2020

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng là trường đào tạo trong khối ngành Chăm sóc sức khỏe – Chăm sóc sắc đẹp. Trong chiến lược phát triển, Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng giảng năm 2020 cụ thể như sau:
I. Nhu cầu tuyển dụng giảng viên.

STT

Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

1

Giảng viên Chăm sóc sắc đẹp

10

2

Giảng viên Tiếng Hàn Quốc

05

Tổng cộng

15

     II. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng giảng viên bằng hình thức xét tuyển, theo 2 vòng: hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.
    III. Đối tượng đăng ký xét tuyển

Người đăng ký xét tuyển giảng viên tại Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng phải có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm; chức danh dự tuyển, đảm bảo các điều của Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

  1. Điều kiện, thủ tục tham gia xét tuyển
  2. Điều kiện dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:
– Có phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);
– Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm;

– Có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm do nhà trường xác định, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trường công lập, trường ngoài công lập.
– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tin học
– Có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học phù hợp với vị trí ứng tuyển.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển giảng viên:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  1. Thủ tục, hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển giảng viên nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. các trường hợp giả mạo, khai mạn hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
V.Nội dung xét tuyển
a) Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2, do ban kiểm tra Phiếu thực hiện.
Chậm nhất là 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập ứng viên tham dự  vòng 2 phải tiến hành tổ chức xét tuyển vòng 2.
c) Vòng 2: Phỏng vấn
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vẩn 30 phút.
Không thực hiện phúc khảo đối với điểm phỏng vấn.
VI. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển
Nộp trực tiếp tại: Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

Địa chỉ: số 89 Ngô Gia Tự – Tam Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh

Địa chỉ tại Việt – Hàn Group: số 18A ngõ 193 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: 024.2269.3355 – 0988.043.111
Thời gian: Từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

Nơi nhận:
– Phòng Hành chính – Tổ chức;

– Phòng Truyền thông (đăng Website);
– Các đơn vị trong trường;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 TS. Nguyễn Huy Oanh

Mẫu hồ sơ tại đây:

Thông báo Tuyển dụng giảng viên 2020

Mẫu đăng ký tuyển dụng tuyển dụng giảng viên 2020

Bài viết liên quan