THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số:    /TBTS-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Bắc ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2022             

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

HỆ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN – NĂM 2022

Căn cứ vào quyết định số 1866/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 35/2021/ GCNĐKHĐ – TCGDNN ngày 26/4/2021; số 35a/2021/ GCNĐKBS – TCGDNN ngày 19/5/2021; 35b/2021/GCNĐKBS – TCGDNN ngày 31/5/2021

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ Sơ cấp, Đào tạo thường xuyên – năm 2022, như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh:Người từ đủ 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.
  2. 2Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong toàn quốc
  3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển nhiều đợt trong năm
  4. Ngành Đào tạo:

  4.1: Hệ Sơ cấp:

STT

Tên ngành

STT

Tên ngành

1

Điều dưỡng- Chăm sóc người cao tuổi

4

Vẽ móng nghệ thuật

2

Chăm sóc da

5

Trang điểm nghệ thuật

3

Tạo mẫu tóc

6

Nối mi nghệ thuật

  4.2: Hệ Đào tạo thường xuyên:

STT

Tên ngành

STT

Tên ngành

1

Điều dưỡng cơ bản

13

Tạo mẫu tóc

2

Điều dưỡng nâng cao

14

Trang điểm nghệ thuật

3

An toàn Y tế

15

Trang điểm nâng cao

4

Massage- Bấm huyệt

16

Chăm sóc và vẽ móng nghệ thuật

5

Chăm sóc da cơ bản

17

Điều dưỡng – Tiêm truyền

6

Chăm sóc da nâng cao

18

Chăm sóc phụ khoa cơ bản

7

Nối mi nghệ thuật

19

Tiếng Hàn Quốc cơ bản

8

Nối mi nâng cao

20

Nhiệt liệu pháp

9

Chăm sóc mẹ và bé

21

Châm cứu

10

Chăm sóc trẻ sơ sinh

22

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

11

Phun thêu thẩm mỹ

23

Xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh

12

Phun thêu thẩm mỹ nâng cao

24

Định hướng tạo hình thẩm mỹ không xâm lấn

           

  1. Hồ sơ gồm:

     – Chứng minh thư (Photo công chứng)

– 4 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 06 tháng)

  1. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển: Nhiều đợt trong năm
  2. Khai giảng lớp học: Ngày 15 hàng tháng
  3. Học phí:Sinh viên nộp học phí theo quy định của Nhà trường.
  4. Liên hệ: Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng

Địa chỉ: Số 89 Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

VPTS và QLĐT thực hành tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 86 đường Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62.9393.98 – 0983.496.498

Nơi nhận:

– HĐQT (để b/c);

– Ban giám hiệu (để phối hợp);

– Website Trường;

– Lưu ĐT,VT,TS.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Minh Tiến

Bài viết liên quan