THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số: 12/TBTS-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Bắc Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2021              

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

HỆ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021

 

 

Căn cứ vào quyết định số 1866/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 57/2019/GCNĐKHĐ – TCGDNN ngày 26/6/2019; 57a/2019/GCNĐKBS – TTCGDNN ngày 07/02/2020; 57b/2019/GCNĐKBS – TCGDNN ngày 26/2/2020; 57c/2019/GCNĐKBS -TCGDNN ngày 21/05/2020;

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng.

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ Sơ cấp, Đào tạo thường xuyên- năm 2021, như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh:Người từ đủ 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.
  2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong toàn quốc
  3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển nhiều đợt trong năm
  4. Ngành Đào tạo:

            4.1: Hệ Sơ cấp:

STT

Tên ngành

STT

Tên ngành

1

Điều dưỡng- Chăm sóc người cao tuổi

4

Vẽ móng nghệ thuật

2

Chăm sóc da

5

Trang điểm nghệ thuật

3

Tạo mẫu tóc

6

Nối mi nghệ thuật

4.2: Hệ Đào tạo thường xuyên:

STT

Tên ngành

STT

Tên ngành

1

Điều dưỡng cơ bản

10

Phun thêu thẩm mỹ

2

Điều dưỡng nâng cao

11

Phun thêu thẩm mỹ nâng cao

3

An toàn Y tế

12

Tạo mẫu tóc

4

Massage- Bấm huyệt

13

Trang điểm nghệ thuật

5

Chăm sóc da cơ bản

14

Trang điểm nâng cao

6

Chăm sóc da nâng cao

15

Chăm sóc và vẽ móng nghệ thuật

7

Nối mi nghệ thuật

16

Điều dưỡng – Tiêm truyền

8

Chăm sóc mẹ và bé

17

Chăm sóc phụ khoa cơ bản

9

Chăm sóc trẻ sơ sinh

18

Tiếng Hàn Quốc cơ bản

  1. Hồ sơ gồm:

   – Chứng minh thư (Photo công chứng)

   – 4 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 06 tháng)

  1. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển: Nhiều đợt trong năm
  2. Khai giảng lớp học: Ngày 15 hàng tháng
  3. Học phí:Sinh viên nộp học phí theo quy định của Nhà trường.
  4. Liên hệ: Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng

Địa chỉ: Số 89 Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

VPTS và QLĐT thực hành tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 86 đường Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 024.2269.3355 – 0988.043.111 – 0983.496.498

Nơi nhận:

– HĐQT (để b/c);

– Ban giám hiệu (để phối hợp);

           – Website Trường;

           – Lưu ĐT,VT,TS.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

ThS. Lê Minh Tiến

Bài viết liên quan