THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

————————————–

Số:  165/TB-YDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Vv Thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone

           Kính gửi:    – Toàn thể HSSV, cán bộ, giảng viên Nhà trường

 

           Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang bùng phát trở lại và có những diễn biến rất phức tạp. Ở nước ta số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế – xã hội của đất nước.

           Thực hiện công văn số: 1420/SLĐTBXH-DN của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn bản số: 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn bản số: 496/STTTT-TTBCXD ngày 03/8/2020 về việc triển khai tuyên truyển cài đặt ứng dụng Bluezone trên phạm vi toàn quốc nhằm cảnh báo sớm cho người dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Trường Cao đẳng Y-Dược Cộng Đồng đề nghị toàn thể HSSV, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường thực hiện nội dung sau:

  1. Mỗi cá nhân trong Nhà trường nghiêm túc thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động thông minh để sử dụng.
  2. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Chấp hành các biện pháp phòng chống dịch để tự bảo vệ mình, gia đình mình. Tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho mình và mọi người.

           Để việc triển khai phòng chống dịch Covid – 19 hiệu quả, đề nghị toàn thể HSSV, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định trên.

           Trân trọng!

 

           Nơi nhận:

  • Như thông báo;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

 

 

 TS. Nguyễn Huy Oanh

Tags:

Bài viết liên quan