Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng cam kết có việc làm

CMP – Một số trường hoạt động trong lĩnh vực GDNN đã ký cam kết ra trường có việc làm cho sinh viên như một cách thu hút người học. Trong đó, Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng là 1 trong số những trường tiên phong đầu tiên.

Nhu cầu nhân sự quá lớn

Trước đây khi bắt đầu thực hiện chiến lược này, một số trường gặp một số chật vật do còn khá mới và cần xây dựng uy tín. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian thực hiện, các nhà trường nhận thấy nhiều cơ hội bởi nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực rất lớn. Chương trình đào tạo chưa khớp với yêu cầu về lao động của doanh nghiệp khiến một số nơi còn tình trạng sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp.

Nhìn thấy thách thức này, Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng đã mạnh dạn mời các doanh nghiệp liên kết với trường, thường xuyên đánh giá chương trình đào tạo sát với thực tế. Doanh nghiệp có thể kiến nghị trường đưa vào những môn cần thiết để khớp với những đòi hỏi về tay nghề ở người lao động. Trường thậm chí sẵn sàng trả tiền cho doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo cho sinh viên. Chẳng hạn, trường còn trả chi phí cho một số doanh nghiệp cho phép học sinh, sinh viên đến cơ sở của mình học, bên cạnh cách truyền thống là mời họ đến trường giảng dạy.

Ở học kỳ cuối, học sinh, sinh viên được tạo điều kiện đến thực tập ở những doanh nghiệp phù hợp và phần lớn được giữ lại làm việc. “Doanh nghiệp cũng có lợi khi không phải đào tạo lại và có được lao động đúng như những gì mong muốn”

Doanh nghiệp tham gia đào tạo

Bên cạnh đó, Nhà trường chuyển việc ký cam kết 100% sinh viên có việc làm từ đại diện nhà trường về cho các khoa bộ môn. Các khoa trực tiếp giảng dạy thì cần có trách nhiệm với học sinh, sinh viên của mình. “Các em cũng như các sản phẩm do khoa tạo ra. Khoa không dám cam kết chất lượng thì tốt nhất là thôi làm”.

Để đạt được tỉ lệ 100% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm thì “không thể chỉ nói miệng”. “Mỗi khoa được trường hỗ trợ phát triển về chương trình đào tạo, giảng viên, hệ thống thực hành, phương pháp đào tạo. Các trưởng khoa được yêu cầu linh động và nhiệt huyết để mời được các giám đốc, chủ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, phản biện chương trình, hỗ trợ đầu ra cho người học. Trường cũng có những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Nếu không đảm bảo tiêu chí 100% học sinh, sinh viên có việc, khoa sẽ bị đánh giá thấp điểm và có thể bị cắt một số quyền lợi như khen thưởng…”

Nhiều cách giải quyết việc làm

Hiện nay, có rất nhiều cách để nhà trường giải quyết nhu cầu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Thứ nhất, trường liên kết với các công ty, doanh nghiệp từ đầu để học kỳ cuối sinh viên đến thực tập. Thông thường các bạn đều được giữ lại tiếp tục làm việc.

Thứ hai, trường mở các ngày hội giới thiệu việc làm trong khoảng thời gian tốt nghiệp của học sinh, sinh viên để người học và doanh nghiệp có thể gặp nhau.

Thứ ba, một số doanh nghiệp đến phỏng vấn và trao tặng các suất học bổng cho học viên từ đầu và cam kết gắn bó với các em sau khi hoàn thành chương trình học.

Cuối cùng, trường có bộ phận tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Để đảm bảo chất lượng đầu ra, đại diện các doanh nghiệp có thể kiểm tra, tư vấn, góp ý về chương trình hoặc trực tiếp tham gia giảng dạy. Một bộ phận trong trường sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ sư, chuyên gia từ các doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng sư phạm khi đứng lớp. “Quan trọng là sự chủ động của nhà trường. Trường mà không gắn với doanh nghiệp là thua. Dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng được, nhưng không có doanh nghiệp là không có đầu ra cho sinh viên”.

Bài viết liên quan