Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồngthành lập Ban Tư vấn tuyển sinh năm 2020

CMP – Để phục vụ cho Công tác tuyển sinh năm 2020, Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng quyết định Thành lập Ban Tư vấn tuyển sinh năm 2020.

Ban Tư vấn Tuyển sinh năm 2020 của Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng bao gồm 20 thành viên là cán bộ, giảng viên trực thuộc Nhà trường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/03/2017 và Thông tư số 07/2019/TT – BLĐTBXH ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc Ban hành quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung Cấp, Cao đẳng.

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020.

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-HĐTS, ngày 27 tháng 02 năm 2020

của Chủ tịch HĐTS Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng)

TT

HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

1

Vũ Đình Đại Phòng Tuyển sinh Trưởng ban

2

Bùi Thị Tường Vi Phòng Tuyển sinh

Phó ban

3 Nguyễn Thị Lệ Quyên Khoa Chăm sóc sắc đẹp

Phó ban

4

Phùng Thị Thu Trang Phòng Truyền thông Ủy viên

5

Nguyễn Thị Huyền Trang Phòng Quản lý đào tạo Ủy viên
6 Bùi Lương Đạt Phòng Quản lý đào tạo

Ủy viên

7 Cao Quỳnh Anh Phòng Quản lý đào tạo

Ủy viên

8

Phạm Tiến Đạt Phòng Truyền thông Ủy viên

9

Cù Thị Bảy Phòng Tuyển sinh Ủy viên

10

Nguyễn Thị Lành Khoa Chăm sóc sắc đẹp

Ủy viên

11 Ngô Thị Hà Khoa Chăm sóc sắc đẹp

Ủy viên

12 Nguyễn Văn Nhân Phòng Tuyển sinh

Ủy viên

13

Hà Thị Mỵ Vân Phòng Tuyển sinh Ủy viên

14

Đỗ Minh Trang Phòng Tuyển sinh Ủy viên
15 Lê Duy Tuấn Phòng Tuyển sinh

Ủy viên

16 Nguyễn Cẩm Tú Phòng Tuyển sinh

Ủy viên

17 Đỗ Thị Thúy Phòng Tuyển sinh

Ủy viên

18

Vũ Minh Hoàng Phòng Tuyển sinh Ủy viên

19

Phạm Quang Trung Phòng Tuyển sinh Ủy viên
20 Nguyễn Thị Dinh Khoa NN & VH Hàn Quốc

Ủy viên

21 Nguyễn Văn An

Phòng Tuyển sinh

Ủy viên

Ấn định danh sách gồm 21 thành viên./.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Tư vấn tuyển sinh đã có buổi tập huấn cho cán bộ trong ban để nắm bắt chủ trương của Nhà trường và được hướng dẫn các bước, quy trình tư vấn tuyển sinh

Phòng Truyền Thông

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan