Tự hào nghề giáo tôi yêu

CMP – Chúc mừng Giảng viên Lưu Thị Thu Yến – Giảng viên Khoa Chăm sóc sắc đẹp là một trong Các giáo viên tiêu biểu trong nghề làm đẹp được Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam tặng bằng khen.

Cô Lưu Thị Thu Yến bày tỏ sự xúc động khi người thầy dạy nghề làm đẹp được tôn vinh trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CỘNG HÃA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA mạnh phúc NAM BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI GIÁO DỤC NGHỂ NGHIỆP VÀ NGHỂ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM BẰNG TẶNG KHEN BÀ LƯU THỊ THU YẾN Giáo viên Trường cao đằng Dược Cộng Đồng Cá nhân tiêu biểu trong công tác giảng dạy, truyền nghề nghề Chăm sóc sắc đẹp Hà Nội, ngày 16 tháng nâm 2023 TM. CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH Vào khen thưởng S6:178/QD-HHGDNN Số: -HHGDNN CHẤP DƯƠNG ĐỨC LÂN'

Cô Yến chia sẻ, nghề làm đẹp, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc da, đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới. Do đó, một giáo viên dạy nghề làm đẹp giỏi phải trải qua quá trình học nghề, làm nghề gian khổ và không lúc nào dám dừng lại việc học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng.

Có thể là hình ảnh về 11 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'C TÍN E ma ĐƠN VỊ ĐÀO AM 2023 11 năm 2023'

Link: https://dantri.com.vn/giao-duc/ton-vinh-nhung-nguoi-thay-cham-lo-cai-dep-cho-nhan-dan-20231118145940496.htm

Cre ảnh: Hoàng Hồng

Bài viết liên quan