Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O | Al ra Al(NO3)3

1. Phương trình phản ứng

Đọc thêm

2. Điều kiện để phản ứng oxi hóa khử xảy ra

Nhiệt độ thường

Đọc thêm

3. Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Xác định sự thay đổi số oxi hóaAl0 + HN+5O3 → Al+3(NO3)3 + N02+ N+12O + H2OQuá trình oxi hóa: 28xQuá trình khử: 3xAl0 → Al+3 + 3eN+5 +28e → N2+1 + 2N20Đặt hệ số thích hợp ta được phương trình phản ứng:28Al + 102HNO3 → 28Al(NO3)3 + 6N2 + 3N2O + 51H2O4. Bản c...

Đọc thêm

8. Câu hỏi bài tập liên quan

Câu 1. Cho phản ứng oxi hóa - khử: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2OCho tỉ lệ mol nN2O: nN2 = 1 : 2. Hệ số cân bằng của HNO3 làA. 102B. 56C. 124D. 62Câu 2. Cho phản ứng hóa học sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2+ NO + NO2 + H2OTổng hệ số (nguyên, tối giản)...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Cmp