Vật lí 10: Bài tập chủ đề 2 Soạn Lý 10 trang 76, 77, 78 sách Cánh diều

Bài 1

Một người có khối lượng 60,0 kg đi trên xe đạp có khối lượng 20,0 kg. Khi xuất phát, hợp lực tác dụng lên xe đạp là 200 N. Giả sử hợp lực tác dụng lên xe đạp không đổi, hãy tính vận tốc của xe đạp sau 5,00 s.Gợi ý đáp ánTổng khối lượng của hệ (người + xe) là: m = 60 + 20 = 80 kg.Gia tốc của hệ: a= = = 2,5m/s2Vận tốc của xe sau 5 giây:v = vo+ at = 0 + 2,5.5 = 12,5m/s (coi vận tốc ban đầu bằng 0)

Đọc thêm

Bài 2

Từ công thức liên quan, hãy biểu diễn đơn vị của áp suất và khối lượng riêng qua các đơn vị cơ bản trong hệ SI.Gợi ý đáp án- Công thức tính áp suất: p = + Đơn vị lực F là N (niuton)+ Đơn vị diện tích S là m2Đơn vị của áp suất là Pa, 1 Pa = 1 N/m2.- Công thức tính khối lượng riêng: ρ = + Đơn vị khối lượng m là kg+ Đơn vị thể tích V là m3⇒ Khối lượng riêng có đơn vị là kg/m3.

Đọc thêm

Bài 3

Một thiết bị vũ trụ có khối lượng 70,0 kg. Khi thiết bị này cất cánh từ bề mặt Mặt Trăng, lực nâng hướng thẳng đứng, lên khỏi bề mặt Mặt Trăng do động cơ tác dụng lên thiết bị là 500 N. Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Mặt Trăng là 1,60 m/s2. Hãy xác đị...

Đọc thêm

Bài 4

Gọi tên và mô tả hướng của các lực trong các tình huống thực tế sau:a) Một vật nằm ở đáy bể.b) Quả táo rụng xuống đất.c) Người ngồi trên xích đu.Gợi ý đáp ána) Một vật nằm ở đáy bể.Các lực tác dụng lên vật gồm:+ Trọng lực: có phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới.+ Lực đẩy Ác si mét: có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên.b) Quả táo rụng xuống đất.Các lực tác dụng lên quả táo gồm:+ Trọng lực: có phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới.+ Lực cản không khí (lực ma sát): có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên.c) Người ngồi trên xích đu.+ Trọng lực: có phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới.+ Phản lực của ghế xích đu: có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên.

Đọc thêm

Bài 5

Người ta thả một quả cầu kim loại vào một ống hình trụ chứa đầy dầu. Lúc đầu, quả cầu chuyển động nhanh dần. Sau một khoảng thời gian thì nó chuyển động với tốc độ không đổi. Hãy giải thích:a) Tại sao lúc đầu quả cầu tăng tốc?b) Tại sao sau một thời gia...

Đọc thêm

Bài 6

Một người kéo dây để giữ thùng hàng như hình 1. Trên hình đã biểu diễn hai lực.a) Chỉ ra lực còn lại tạo thành cặp lực - phản lực theo định luật III Newton với mỗi lực này. Nêu rõ vật mà lực đó tác dụng lên, hướng của lực và loại lực.b) Biểu diễn các lự...

Đọc thêm

Bài 7

Độ sâu của nước trong một bể bơi thay đổi trong khoảng từ 0,80 m đến 2,40 m. Khối lượng riêng của nước = 1,00.103 kg/m3 và áp suất khí quyển là 1,01.105 Pa.a) Tính áp suất lớn nhất tác dụng lên mỗi điểm ở đáy bể bơi.b) Ở đáy bể có một nắp ống thoát nư...

Đọc thêm

Bài 8

Khối lượng riêng của thép là 7850 kg/m3. Tính khối lượng của một quả cầu thép bán kính 0,150 m. Cho biết công thức tính thể tích của khối cầu là V = πr3, với r là bán kính quả cầu.Gợi ý đáp ánThể tích quả cầu: V = πr3 = π.0,153 = 0,014m3Khối lượng quả cầu: m = ρV = 7850.0,014 = 109,9kg

Đọc thêm

Bài 9

Một thùng hàng trọng lượng 500 N đang trượt xuống dốc. Mặt dốc tạo với phương ngang một góc 30,00. Chọn hệ tọa độ vuông góc xOy sao cho trục Ox theo hướng chuyển động của thùng.a) Vẽ giản đồ vectơ lực tác dụng lên thùng.b) Tính các thành phần của trọng l...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Cmp