Executive

2.1 Sales Executive là gì ?

Sale Executive nghĩa là chuyên viên kinh doanh. Sale Executive giữ chức vụ điều hành và quản lý công việc kinh doanh theo từng khu vực tùy thuộc vào kinh nghiệm và sự phân công của công ty.Để trở thành một chuyên viên Sales Executive thì phải sở hữu những kỹ năng quan trọng như: giao tiếp, đàm phán, nắm bắt được tâm lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và có kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh… là không thể thiếu đối với một chuyên viên kinh doanh.Các cấp bậc trong ngành sales hiện nay:

Đọc thêm

2.2 Account Executive là gì?

Account Executive là cầu nối giữa khách hàng và công ty, họ là người trực tiếp chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng. Họ sẽ tiếp nhận khách hàng từ nhân viên kinh doanh để tiếp tục công việc chăm sóc, theo dõi,...

Đọc thêm

2.3 Chief Executive Officer là gì?

Chief Executive Officer viết tắt là CEO, nghĩa là giám đốc điều hành doanh nghiệp. Đây là vị trí cao nhất trong mỗi doanh nghiệp. Giám đốc điều hành có quyền điều hành, giữ trách nhiệm thực hiện những chính sách của hội đồng quản trị đảm bảo sự phát tri...

Đọc thêm

2.4 Executive Assistant là gì?

Executive Assistant hay còn có thể gọi là Assistant Manager, nghĩa là trợ lý giám đốc. Đây là người trực tiếp làm việc cùng giám đốc trong công ty, đại diện giám đốc giải quyết những công việc liên quan. Trong doanh nghiệp, trợ lý giám đốc là cánh ta...

Đọc thêm

2.5 Executive Director là gì?

Executive Director là giám đốc điều hành, Executive Director và Chief Executive Officer có nghĩa tương tự nhau nhưng Executive Director thường được sử dụng trong các tổ chức phi lợi nhuận và không phổ biến bằng Chief Executive Officer.

Đọc thêm

2.6 Executive Board là gì?

Board of Directors viết tắt là BOD, nghĩa là hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội công đông.Execu...

Đọc thêm

2,7 Marketing Executive là gì?

Marketing Executive được hiểu là người quản lý nhân viên marketing. Người thực hiện công việc này là cầu nối cho mối quan hệ giữa khách hàng và sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.Người làm Marketing Excutive phải là người chủ động lên kế hoạch xây dựng các chương trình, chiến dịch trải nghiệm cho khách hàng, chủ động đề xuất các ý tưởng mới để triển khai, thu hút sự chú ý của khách hàng và chịu trách nhiệm trực tiếp dưới quyền quản lý của Marketing Manager.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Cmp