Công nghiệp hóa là gì? Tác động của quá trình công nghiệp hóa ở nước ta

1. Công nghiệp hóa là gì?

Để hiểu công nghiệp hóa là gì, trước tiên cần hiểu thế nào là công nghiệp. Công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được chế tạo, chế phẩm, chế biến, chế tác… phục vụ nhu cầu tiêu dùng hoặc hoạt độ...

Đọc thêm

2. Các loại hình công nghiệp hóa phổ biến trên thế giới và Việt Nam

Sau khi đã tìm hiểu công nghiệp hóa là gì, LuatVietnam sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về các loại hình công nghiệp hóa trên thế giới và tại Việt Nam để hiểu rõ hơn về công nghiệp hóa.Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, công nghiệp hóa đã được thực...

Đọc thêm

3. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa ở nước ta hiện nay

Đối với Việt Nam, từ cuối thế kỷ XX đến nay, quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được xác định đầy đủ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là một quá trình kinh tế, kỹ thuật - công nghệ và kinh tế - xã hội toàn diện, sâu rộng nhằm chuyển đổi nề...

Đọc thêm

4. Tác động của công nghiệp hóa thế nào?

Vừa rồi, LuatVietnam đã làm rõ công nghiệp hóa là gì và phân loại công nghiệp hóa. Ngành công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất, do đó sẽ có những tác động mạnh mẽ đến các mặt của đời sống, kinh tế, gồm cả...

Đọc thêm

5. Công nghiệp hóa tại Việt Nam đã được “luật hóa” chưa?

Công nghiệp hóa là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước từ Đại hội III đến nay. Ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, vớ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Cmp