Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp nhất trong tiếng Anh

Phrasal verb là gì trong tiếng Anh?

Phrasal verb hay còn gọi là cụm động từ trong tiếng Việt. Phrasal verb chính là sự kết hợp giữa một động từ cùng với một hoặc hai tiểu từ. Những tiểu từ này có thể là trạng từ (adverb) hay giới từ (preposition). Khi các động từ được thêm các tiểu từ phía sau thì nghĩa của những phrasal verb sẽ hoàn toàn thay đổi so với động từ gốc ban đầu tạo nên nó.Ví dụ: “give” nghĩa là gửi, khi thêm giới từ “up” vào sau “give” thì phrasal verb “give up” sẽ mang nghĩa từ bỏNga and Lan never give up on their dreams and aspirations. (Nga và Lan không bao giờ từ bỏ ước mơ và khát vọng của mình)

Đọc thêm

Phân loại các phrasal verb lớp 9

Ví dụ: He took off his jacket before entering the house. (Anh ấy cởi áo khoác trước khi vào nhà)Ví dụ: I woke up early this morning. (Tôi đã thức dậy sớm vào sáng nay)Ví dụ: He took his wallet out of his pocket. (Anh ấy lấy ví ra khỏi túi của mình)Ví dụ: He didn’t show up for the meeting this morning. (Anh ấy không xuất hiện trong cuộc họp sáng nay)

Đọc thêm

Tổng hợp phrasal verb lớp 9 thông dụng, thường gặp

Dưới đây là tổng hợp phrasal verb lớp 9 thường gặp trong bài học, bài kiểm tra và bài thi mà học sinh cần nắm vững.

Đọc thêm

Bài tập về phrasal verb lớp 9 thường xuất hiện trong đề thi, có kèm đáp án

Dưới đây là các dạng bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9 mà các em thường gặp trong các đề thi, bài kiểm tra. Hy vọng các bài tập này sẽ giúp các em hiểu và thuộc nằm lòng các phrasal verb quan trọng.

Đọc thêm

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Chọn từ trong bảng và hoàn thành các câu dưới đây

Yêu cầu: Chia đúng thì1. She decided to __________ her own business after years of working for others.2. Don’t forget to __________ from the hotel before noon.3. He’s always eager to __________ his new car to his friends.4. I need to __________ more information about the upcoming event.5. The company plans to __________ a survey to gather customer feedback.6. The alarm went off when someone tried to __________ to the house.7. Before you leave the hotel, please remember to __________ at the front desk.8. Let’s __________ the neighborhood and see if there’s a park nearby.9. The old car finally __________ on the highway and needed a tow.10. They are going to __________ on their journey early tomorrow morning.Đáp án:

Đọc thêm

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Chọn đáp án đúng

1. Lan couldn’t attend the party because she had to __________ her younger sister.A) look forB) look afterC) look forward toD) look out2. The marketing meeting was __________ due to some technical issues.A) called offB) called onC) called outD) called up3. I need to __________ early tomorrow for an important conference.A) wake inB) wake aroundC) wake forD) wake up4. Could you __________ the lights, please? It’s too dark here.A) turn offB) turn onC) turn inD) turn over5. Nga always __________ her homework until the last minute.A) puts offB) puts inC) puts onD) puts out6. Nam and Nga decided to __________ our plan for the weekend due to bad weather.A) go overB) go throughC) go upD) go off7. The dog accidentally __________ the vase and it shattered.A) knocked overB) knocked offC) knocked downD) knocked out8. Nam promised to __________ the book to me when he’s done.A) give backB) give inC) give upD) give out9. I need to __________ this marketing report by tomorrow morning.A) finish upB) finish offC) finish outD) finish over10. Lan can’t wait to __________ her friends at the party tonight.A) meet upB) meet inC) meet outD) meet aroundĐáp án:

Đọc thêm

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Điền dạng thích hợp của các cụm động từ dưới đây

1. Lan usually gets up (get up) at 7 AM every day.2. Last week, Nam and Lan________ (go through) a challenging exam.3. Lan promises she will ________ (make up) for her mistake.4. Nam often ________ (take after) his father in terms of personality.5. By the time we arrived, Nam and Nga ________ (set off) for the airport.6. Nhung ________ (looked forward to) the weekend throughout the week.7. Please ________ (turn down) the music; it’s too loud.8. I ________ (run into) an old friend at the grocery store yesterday.9. My sister ________ (take after) my mother in terms of her love for gardening.10. Before the ABC movie started, they ________ (turned off) their phones.Đáp án:

Đọc thêm

Bài tập tổng hợp phrasal verb lớp 9: Điền phrasal verb thích hợp dựa vào nghĩa của nó

1. ____________ your sneakers. (remove)2. Somebody has to ____________ my mother. (take care of)3. Does Lan want to ____________ the truth? (discover)4. Where can I ____________ the hoodie? (see if it fits)5. ____________ (be quick)6. Why don’t you ____________ ? (take a seat)7. I will ____________ the bus now. (enter)8. ____________ the English word in a dictionary. (consult a dictionary)9. She wants to ____________ the form. (complete)10. The firemen ____________ the blaze. (extinguish)Đáp án:

Đọc thêm

Young Leaders: Chương trình Anh ngữ chuẩn quốc tế cho học sinh THCS

Với khung chương trình học được xây dựng theo chuẩn quốc tế và bộ giáo trình được biên soạn từ những đối tác giáo dục nổi tiếng toàn cầu, khóa học Young Leaders, tiếng Anh THCS sẽ giúp học viên ngày càng phát triển và hoàn thiện bản thân, có đủ năng lực để trở thành những nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai.

Đọc thêm

Khung chương trình học và chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng Anh ngữ

Khóa học bao gồm 3 cấp độ tương ứng với từng giáo trình quốc tế và đầu ra như sau:

Đọc thêm

Phương pháp học chủ động kích thích đam mê

Bằng việc áp dụng phương pháp học chủ động, giúp khơi dậy sự tò mò, yêu thích khám phá của học viên, giúp rèn luyện tính chủ động trong học tập, học sâu và nhớ lâu.

Đọc thêm

Học tập hiện đại, hiệu quả cùng Young Leaders

Ngoài những tiết học trên lớp Young Leaders, VUS còn thiết kế thêm những hoạt động ngoại khóa như các khóa ôn tập kiến thức, ôn thi học kỳ và những sân chơi hấp dẫn như rung chuông vàng, giúp củng cố lại kiến thức Anh ngữ cho các học viên.

Đọc thêm

100% các cơ sở tại VUS đạt tiêu chuẩn quốc tế NEAS

VUS tự hào là hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Với sứ mệnh tiếp sức cho thế hệ trẻ tự tin kết nối thế giới và kiến tạo tương lai ý nghĩa cho chính mình và cộng đồng, VUS cam kết đào tạo cho các bạn trẻ tại Việt Nam có:Để thực hiện được những điều đó, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đã không ngừng nỗ lực phát triển và thành công mang lại những thành tựu xuất sắc trong ngành giáo dục.Bài viết trên đã tổng hợp phrasal verb lớp 9 một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Hy vọng những kiến ​​thức này sẽ giúp học sinh làm bài và giao tiếp hiệu quả. Hãy theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều bài viết tiếng Anh hay mỗi ngày bạn nhé!

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Cmp